Oltan Köleoğlu Enerji’nin İkinci Durağı Afyon

Enerji sektöründe adından sıkça söz ettiren Oltan Köleoğlu Enerji ikinci yatırımını Afyon’a gerçekleştiriyor. Orman ürünleri ve bitkisel atıklardan enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanan tesisle ilgili açıklamalardan bulunan Genel Müdürümüz Ertuğrul Doğan başta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

Oltan-Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş tarafından Afyon’un Çay ilçesinde son yılların en büyük yatırımı olarak enerji santrali kuruluyor. Çay ilçesinde kurulacak olan ve bitkisel atıklardan üretim yapacak olan ikinci enerji santralin inşası sürüyor. Vakıf Mahallesinde yaklaşık 480 dönümlük bir alan üzerine kurulacak Eber Biyokütle Enerji Santrali 25 MW kurulu güce sahip olacak.

Oltan-Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan, ülkemizin enerji açığının giderilmesine katkıda bulunurken, sürdürülebilir enerji kaynaklarını, çevre temizliği sağlayacak şekilde üretim yapacak olan santralin kurulmasına büyük katkı sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere, milletvekillerine, Afyon Valisine, Afyon ve Çay Belediye Başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine teşekkür etti.

Ertuğrul Doğan: Yılda 175 milyon kWh elektrik üretilecek

Doğan; proje ile her yıl Eber gölündeki saz kamışları ve hasat sonrasında tarım arazisi üzerinde kalan tarımsal atıklar ile orman ürünleri toplanarak, mümkün olan en düşük emisyonlar ile yasal limitlerinin altında yakılıp, elektrik üretileceğini söyledi.

Tesis kapsamında, yılda yaklaşık 7 bin saat çalışılarak, yaklaşık 150 bin ton/yıl ham maddenin yakılması ile, yaklaşık 175.000.000 kWh net elektrik üretilmesi planlandığını belirten Ertuğrul Doğan; “Üretilmesi planlanan brüt elektriğin yaklaşık %15’inin santralin yardımcı tesislerinin elektrik tüketimine harcanacak olup, geriye kalan yaklaşık %85’inin ise satılması planlanmaktadır. Projenin ekonomik ömrü 30 yıl olarak öngörülmektedir. Faaliyetin işletme aşamasında yaklaşık 100 kişi çalıştırılması düşünülmektedir. Teknik ekip dışındaki personel, öncelikle bölgeden temin edilecektir” dedi.

Bölge halkı istihdam edilecek

Doğan; proje ile her yıl Eber gölündeki saz kamışları ve hasat sonrasında tarım arazisi üzerinde kalan tarımsal atıklar ile orman ürünleri toplanarak, mümkün olan en düşük emisyonlar ile yasal limitlerinin altında yakılıp, elektrik üretileceğini söyledi.

Tesis kapsamında, yılda yaklaşık 7 bin saat çalışılarak, yaklaşık 150 bin ton/yıl hammaddenin yakılması ile, yaklaşık 175.000.000 kWh net elektrik üretilmesi planlandığını belirten Ertuğrul Doğan; “Üretilmesi planlanan brüt elektriğin yaklaşık %15’inin santralin yardımcı tesislerinin elektrik tüketimine harcanacak olup, geriye kalan yaklaşık %85’inin ise satılması planlanmaktadır. Projenin ekonomik ömrü 30 yıl olarak öngörülmektedir. Faaliyetin işletme aşamasında yaklaşık 100 kişi çalıştırılması düşünülmektedir. Teknik ekip dışındaki personel, öncelikle bölgeden temin edilecektir” dedi.