Hidroelektrik Enerji Santrali

Hidroelektrik santraller, çevreye uyumlu, temiz, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, enerji fiyatlarında sigorta rolü üstlenen uzun ömürlü ilk yatırım maliyeti düşük olan yerli bir sektördür. Ülkemizde hidroelektrik enerjisi aslında daha da büyüyebilecek potansiyele sahiptir. Oltan Köleoğlu Enerji olarak 2023 yılı sonunda hedefimiz 100 MWe kapasiteye ulaşmaktır.

Hidroelektrik Enerji Santrali Nedir?

Belli bir miktar yükseklik kazandırılan suyun (sıvının) sahip olduğu potansiyel enerjiye, hidrolik enerji denir.  Hidrolik enerji, ilk olarak bir takım düzeneklerin yardımı ile mekanik enerjiye çevrilir. Ardından, oluşturulan mekanik enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür. Sahip olunan bu enerjiye, hidroelektrik enerji denir.

Hidroelektrik santraller, suyun enerjisinden faydalanarak elektrik üreten yapılardır. Hidroelektrik santrallerde, akış halindeki suyun kinetik enerjisi veya duygun haldeki suyun potansiyel enerjisi, elektriğe dönüştürülür. Bir barajla oluşturulan doğal veya yapay bir gölden gönderilen su, elektrik üreten alternatöre bağlı bir türbinin çarklarını döndürür. 

Hidroelektrik santral, suyun potansiyel enerjisinin, mekanik enerjiye ve mekanik enerjinin de elektriğe dönüştürüldüğü yapıdır. Mekanik enerji, alternatör aracılığı ile elektriğe dönüştürülür. Elektrik kullanılacak yere iletilir.

Hidrolik enerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en çok kullanılan enerjidir. En eski enerji kaynaklarından biridir. İlk olarak, binlerce yıl önce insanlar akan sudan faydalanarak, tahta bir tekerleği çevirip tahıl öğütmüşlerdir. Hidrolik enerjinin kaynağı sudur. Bu nedenle, hidroelektrik santraller bir su kaynağı üzerinde olmak zorundadır. Elektriği uzun mesafelere ileten teknoloji bulunduktan sonra, hidrolik enerji daha da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Hidroelektrik santralin çalışması, baraj gölünde toplanan suyun, potansiyel enerjisinin depolanması esasına dayanır. Elde edilen bu enerji, tünel ve borularla, santrallerdeki türbin çarkına gönderildiğinde, kinetik enerjiye dönüşür. Türbinin dönmesi ile yapılan işe de mekanik enerji denir. Bu mekanik enerji, türbin miline bağlı olarak dönen jeneratör ve stator yardımı ile elektriğe dönüşür. Üretilen elektrik ise, enerji iletim hatları vasıtası ile uzak yerlere iletilerek alıcılara dağıtılır.