12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ile 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen ‘12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi’ büyük ilgi gördü. Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen programın biyokütle oturumuna konuşmacı olarak davet edilen Oltan ve Köleoğlu Enerji Yatırım Koordinatörü Anıl Badem, katılımcılara biyokütle hakkında bilgiler verdi. Biyokütlenin çevreci bir enerji olduğunu ifade eden Anıl Badem, “Biyokütle enerjisi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltması, yeni iş imkanları sağlayarak kırsal kesimlerdeki sosyal ve ekonomik koşulları canlandırması yönü ile çevre dostu, yenilenebilir, sürdürülebilir, verimli ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Biz de bu nedenle Oltan ve Köleoğlu Enerji olarak biyokütleye büyük önem vermekteyiz. Bu hedef doğrultusunda daha verimli ve daha çevreci projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.