Eber Biyokütle Enerji Santrali – Oltan Köleoğlu Enerji – Afyonkarahisar/Çay

Oltan-Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan, ülkemizin enerji açığının giderilmesine katkıda bulunurken, sürdürülebilir enerji kaynaklarını, çevre temizliği sağlayacak şekilde üretim yapacak olan santralin kurulmasına büyük katkı sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere, milletvekillerine, Afyon Valisine, Afyon ve Çay Belediye Başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine teşekkür etti.

Oltan-Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş tarafından Afyon’un Çay ilçesinde son yılların en büyük yatırımı olarak enerji santrali kuruluyor. Çay ilçesinde kurulacak olan ve bitkisel atıklardan üretim yapacak olan ikinci enerji santralin inşası sürüyor.

Vakıf Mahallesinde yaklaşık 480 dönümlük bir alan üzerine kurulacak Eber Biyokütle Enerji Santrali 25 MW kurulu güce sahip olacak.

Doğan; proje ile her yıl Eber gölündeki saz kamışları ve hasat sonrasında tarım arazisi üzerinde kalan tarımsal atıklar ile orman ürünleri toplanarak, mümkün olan en düşük emisyonlar ile yasal limitlerinin altında yakılıp, elektrik üretileceğini söyledi.

Tesis kapsamında, yılda yaklaşık 7 bin saat çalışılarak, yaklaşık 150 bin ton/yıl hammaddenin yakılması ile, yaklaşık 175.000.000 kWh net elektrik üretilmesi planlandığını belirten Ertuğrul Doğan; “Üretilmesi planlanan brüt elektriğin yaklaşık %15’inin santralin yardımcı tesislerinin elektrik tüketimine harcanacak olup, geriye kalan yaklaşık %85’inin ise satılması planlanmaktadır. Projenin ekonomik ömrü 30 yıl olarak öngörülmektedir. Faaliyetin işletme aşamasında yaklaşık 100 kişi çalıştırılması düşünülmektedir. Teknik ekip dışındaki personel, öncelikle bölgeden temin edilecektir” dedi.

Doğan, şunları söyledi:

“Sazlık alan yakma sorununun bu bölgelerde çözülmüş olacağı ayrıca; toprak canlılığı, toprak yüzeyinde yaşayan canlı hayvanlara ve çevreye olan zararının ciddi şekilde azalacağı öngörülmektedir.

Enerjide dışa bağımlı olan ülkemize yerli kaynaklardan elektrik üreterek katkı sağlanmış olacağı haliyle Milli Enerji Stratejimize destek sağlanacağı açık olarak görülmektedir.

Saz kamışının yakıt olarak henüz kullanan bir tesis olmadığı için gelecekte kurulacak benzer tesislere referans olacağı ve bu tip santrallerin kurulmasında lokomotif vazifesi üstleneceği düşünülmektedir.

Kırsal kesimdeki işsizliğe bir nebze olsun çözüm olacak, ekonomik gücü artıracak ve kırsaldan şehre göçün önüne geçilecektir.”

Ertuğrul Doğan’ın verdiği bilgiye göre, inşaatına başlanan enerji santrali gelecek yıl tamamlanacak ve 2020 yılının başında üretime geçecek.