Rüzgar Enerji Santrali

Rüzgar enerji santralleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Güneşten dünyaya ulaşan ısı enerjisi; yerçekimi ve elektromanyetik kuvvetler tarafından kullanılır. Tüm fosil esaslı tükenen ve tükenmeyen enerji türlerinin kaynağı güneştir. Güneşten gelen enerjinin yaklaşık % 2’lik kısmı rüzgar enerjisine, önemli bir bölümü de bitkiler tarafından biyokütle enerjisine dönüştürülür.

Bir hava akışı şeklinde ilerleyen rüzgarın, önüne bir engel konulması veya sabit bir engelle karşılaşması halinde, rüzgar bu engel üzerine basınç yapar. Rüzgara karşı konan engelin hareket yeteneği, rüzgar enerjisini mekanik enerjiye çevirebilir. Bu ilkeden hareketle, bir mil etrafında dönebilecek olan tambur veya pervanenin rüzgar etkisi ile dönmesi mümkündür. Günümüzde, rüzgarın döner bir türbin ile frenlenerek, mekanik enerjiye dönüştürülme teknolojisi gerçekleşmiştir.

Rüzgarın türbine taşıdığı enerji aşağıdaki etmenlere bağlı olarak değişir:

  • Kanat yüzey alanı
  • Hava yoğunluğu
  • Rüzgar hızı

Bu faktörler beraberinde rüzgar türbininin kapasitesini oluşturur. Rüzgar santralinin ana yapı elemanı rüzgar türbinidir. Günümüzde rüzgar türbinleri geliştirilmiş rüzgar enerjisi çevrim sistemleri olarak tanımlanır. Rüzgar santrallerinde kullanılan türbinlerin hemen hepsi yatay eksenli türbinlerdir.

Rüzgar enerjisi güneşin doğmasıyla başlar. Gece oluşan soğuk hava tabakasının yere yakın bölümleri, güneşin ışınlarıyla hemen ısınmaya başlar. Fizik derslerinden de hatırlayacağınız üzere ısınan hava genleşir ve yükselir. Bu anda atmosferdeki soğuk hava tabakası yere doğru iner. Sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesiyle de rüzgar oluşur.