Güneş Enerji Santrali

Sivas ve Giresun illerinde 3,5 MWe ve 5,7 MWe kapasiteli GES projeleri üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca, Karaman ilimizde GES projelerimiz devam etmektedir. Oltan Köleoğlu Enerji olarak 2023 yılı sonunda GES kurulu güç hedefimiz 300 MWe kapasiteye ulaşmaktır.

Güneş Enerji Santrali Nedir?

Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. Güneşin ışınım enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. Dünyaya gelen güneş enerjisi, çeşitli dalga boylarındaki ışınlardan oluşur. Hava küre dışına gelen güneş ışınlarının dalga boyları, morötesinden kırmızı altına kadar uzanır. Bu ışınlar, güneş ile dünya arasındaki uzaklığı yaklaşık 8 dakikada aşarak dünyaya ulaşırlar.

Ülkemiz gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkeler için doğal enerji kaynağı olan güneş enerjisi önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz güneş kuşağı adı verilen ve güneş enerjisi bakımından zengin bir bölgede yer almasına karşın, güneş enerjisinden yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Ülkemizde yıllık ortalama toplam güneşlenme süresi 2640 saat, yıllık güneş enerjisi ışınım şiddeti 1311 kWh/m2 olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYEDE BÖLGELERE GÖRE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

BÖLGE Işınım Enerjisi Güneşlenme Süresi
Yıllık ortalama En yüksek En düşük Yıllık ortalama En yüksek En düşük
  kWh/m²/yıl kWh/m²/ay kWh/m²/ay h/yıl h/yıl h/yıl
Güney Doğu Anadolu 1491.2 188.1 49.6 3016 407 126
Akdeniz 1452.7 176.6 48.9 2923 360 101
İç Anadolu 1432.6 176.6 42.2 2712 381 98
Ege 1406.6 168.7 40.9 2726 371 96
Doğu Anadolu 1398.4 182.8 48.6 2693 373 165
Marmara 1144.2 166.9 33.4 2528 351 87
Karadeniz 1086.3 141.7 34.0 1966 273 82

Güneş enerjisi santralleri, Güneşten gelen sonsuz enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Güneş enerjisi santralleri hesap makinelerindeki sistemler gibidir fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Fotovoltaik güneş pilleri, üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik 10 yıl devlet garantili gelir sağlar. Aynı zamanda yapım – işletim maliyetleri ve verimli olması açısından da karlı bir enerji kaynağıdır.