Güneş Enerji Santrali

Sivas ve Giresun illerinde 3,5 MWe ve 5,7 MWe kapasiteli GES projeleri üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca, Karaman ilimizde GES projelerimiz devam etmektedir. Oltan Köleoğlu Enerji olarak 2023 yılı sonunda GES kurulu güç hedefimiz 300 MWe kapasiteye ulaşmaktır.

Güneş Enerji Santrali Nedir?

Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. Güneşin ışınım enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. Dünyaya gelen güneş enerjisi, çeşitli dalga boylarındaki ışınlardan oluşur. Hava küre dışına gelen güneş ışınlarının dalga boyları, morötesinden kırmızı altına kadar uzanır. Bu ışınlar, güneş ile dünya arasındaki uzaklığı yaklaşık 8 dakikada aşarak dünyaya ulaşırlar.

Ülkemiz gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkeler için doğal enerji kaynağı olan güneş enerjisi önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz güneş kuşağı adı verilen ve güneş enerjisi bakımından zengin bir bölgede yer almasına karşın, güneş enerjisinden yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Ülkemizde yıllık ortalama toplam güneşlenme süresi 2640 saat, yıllık güneş enerjisi ışınım şiddeti 1311 kWh/m2 olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYEDE BÖLGELERE GÖRE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

BÖLGEIşınım EnerjisiGüneşlenme Süresi
Yıllık ortalamaEn yüksekEn düşükYıllık ortalamaEn yüksekEn düşük
 kWh/m²/yılkWh/m²/aykWh/m²/ayh/yılh/yılh/yıl
Güney Doğu Anadolu1491.2188.149.63016407126
Akdeniz1452.7176.648.92923360101
İç Anadolu1432.6176.642.2271238198
Ege1406.6168.740.9272637196
Doğu Anadolu1398.4182.848.62693373165
Marmara1144.2166.933.4252835187
Karadeniz1086.3141.734.0196627382

Güneş enerjisi santralleri, Güneşten gelen sonsuz enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Güneş enerjisi santralleri hesap makinelerindeki sistemler gibidir fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Fotovoltaik güneş pilleri, üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik 10 yıl devlet garantili gelir sağlar. Aynı zamanda yapım – işletim maliyetleri ve verimli olması açısından da karlı bir enerji kaynağıdır.