Eber Biyokütle Enerji Santrali – Oltan Köleoğlu Enerji – Afyonkarahisar/Çay

Председатель правления компании "Олтан-Кёлеоглу Энержи" Эртугрул Доган выразил благодарность министру лесного и водного хозяйства проф. д-ру Вейселю Эроглу, депутатам, губернатору Афьона, мэрам Афьона и Чая, а также должностным лицам государственных учреждений и организаций за внесенный ими большой вклад в устранение энергетического дефицита в нашей стране, строительство электростанции, которая обеспечит использование устойчивых энергоисточников и чистоту окружающей среды.

Oltan-Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş tarafından Afyon’un Çay ilçesinde son yılların en büyük yatırımı olarak enerji santrali kuruluyor. Çay ilçesinde kurulacak olan ve bitkisel atıklardan üretim yapacak olan ikinci enerji santralin inşası sürüyor.

Vakıf Mahallesinde yaklaşık 480 dönümlük bir alan üzerine kurulacak Eber Biyokütle Enerji Santrali 25 MW kurulu güce sahip olacak.

"Ежегодно в рамках проекта на озере Эбэр будет собираться камыш, а также и оставшиеся на сельскохозяйственных землях после уборки урожая сельскохозяйственные отходы, из которых будет вырабатываться электричество путем их сжигания с минимально возможным выбросом газов, соответствующим законным лимитам.

На объекте за около 7000 часов работы в год планируется производство примерно 175 000 000 кВтч чистой электроэнергии путем сжигания приблизительно 150 000 тонн сырья. "Примерно 15% валового производства электроэнергии планируется потратить на потребление электроэнергии вспомогательными объектами электростанции, а остальные 85% - продать. Экономическая продолжительность жизни проекта оценивается в 30 лет. На этапе эксплуатации планируется принять на работу около 100 человек. Не входящий в техническую команду персонал будет набираться из жителей региона." - сказал он.

Doğan, şunları söyledi:

“Sazlık alan yakma sorununun bu bölgelerde çözülmüş olacağı ayrıca; toprak canlılığı, toprak yüzeyinde yaşayan canlı hayvanlara ve çevreye olan zararının ciddi şekilde azalacağı öngörülmektedir.

Enerjide dışa bağımlı olan ülkemize yerli kaynaklardan elektrik üreterek katkı sağlanmış olacağı haliyle Milli Enerji Stratejimize destek sağlanacağı açık olarak görülmektedir.

Saz kamışının yakıt olarak henüz kullanan bir tesis olmadığı için gelecekte kurulacak benzer tesislere referans olacağı ve bu tip santrallerin kurulmasında lokomotif vazifesi üstleneceği düşünülmektedir.

Kırsal kesimdeki işsizliğe bir nebze olsun çözüm olacak, ekonomik gücü artıracak ve kırsaldan şehre göçün önüne geçilecektir.”

Ertuğrul Doğan’ın verdiği bilgiye göre, inşaatına başlanan enerji santrali gelecek yıl tamamlanacak ve 2020 yılının başında üretime geçecek.